Cultuur en natuur beleven op de Enne Jans Heerd in Maarhuizen


De Enne Jans Heerd is een monumentale boerderij op de wierde Maarhuizen. De boerderij heeft een eeuwenoude historie en functioneerde tot voor kort als agrarisch bedrijf. Nu de laatste boer de boerderij verlaten heeft, breekt er een nieuw hoofdstuk aan voor de monumentale boerderij. De Enne Jans Heerd wordt een plek voor cultuur- en natuurbeleving. De boerderij en de omliggende wierde is van oudsher een plek van betekenis voor veel mensen, een baken. Een plek waar je even komt om te ontspannen, waar mensen hun trouwreportages maken, waar veel historie is te vinden. Het is een plek die voor veel mensen waardevol is, waar ze trots op zijn en waar ze hun identiteit aan ontlenen. Een typisch Groningse plek die een nieuwe bestemming verdient.

Nieuwe toekomst 

Momenteel werken wij, Mayke en Gijs, in samenwerking met Staatsbosbeheer, Rizoem, Onix en LAOS aan een nieuwe toekomst voor deze prachtige plek: een plek waar je natuur en cultuur kunt beleven. Sinds mei 2018 zijn we komen wonen op de boerderij en organiseren we proefgewijs alvast allerlei activiteiten. Tegelijkertijd werken we aan de voorbereiding van de herbestemming en restauratie van de boerderij die we de komende jaren willen gaan uitvoeren.