Hoe het allemaal begon...

Op een camping in de Ardennen begonnen Mayke en Gijs in 2013 hun plannen voor het eerst uit te werken vanuit de droom om samen een plek van betekenis te creëren. Op een A4tje schreven ze kreten als ‘belevingsplek’, ‘samen bouwen’, ‘ruimte voor initiatieven’. Het concept kreeg de werktitel ‘de Bouwplaats’ en ondertussen werden ideeën aangescherpt, gezocht naar een geschikte plek en gesprekken gevoerd met mogelijke samenwerkingspartners. Diverse panden werden onderzocht, zoals een voormalige school in Ravenswoud, een monumentale boerderij in Norg en de Buitenschool in Glimmen. Maar om uiteenlopende redenen bleken deze plekken toch niet geschikt voor deze functie.

Nu komen twee paden bij elkaar in een toekomstvisie voor de Enne Jans Heerd: de zoektocht van Mayke en Gijs naar een geschikte plek voor hun plannen en de behoefte van de Enne Jans Heerd aan een nieuwe functie. Twee paden die heel goed bij elkaar passen en op elkaar aansluiten.

Het plan

De Enne Jans Heerd is een plek die het verdient om gedeeld te worden met het publiek. De boerderij wordt een belevingsplek. Een plek waar je kort of langer kan verblijven en kan genieten van natuur en cultuur. De unieke kwaliteiten van deze plek worden gecombineerd met een aanbod van cultuur en recreatie. De Enne Jans Heerd biedt hiervoor een combinatie van functies:

  • Cultuur -en natuuractiviteiten en workshops
  • Overnachten in bijzondere accommodaties
  • Verhuur van werkplaatsen aan ondernemers
  • Verhuur voor vergaderingen, congressen, feesten en bruiloften
  • Wandelen, spelen, dwalen en luieren op en rondom de wierde


Om een nieuwe toekomst te creëren voor de Enne Jans Heerd is een uniek samenwerkingsverband gevormd, bestaande uit Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra, Staatsbosbeheer, Rizoem, Onix NL en LAOS Landschapsarchitecten. Staatsbosbeheer is eigenaar van het monument, Gijs en Mayke worden de erfpachters voor de komende 30 jaar. Voor het ontwerp van het gebouw en de omliggende wierde en ondersteuning bij het plan zijn Onix NL, MD Landschapsarchitecten en Rizoem betrokken.

Om deze nieuwe functies te huisvesten zal de bestaande boerderij naast een grondige restauratie ook een transformatie moeten ondergaan. Naast de herbestemming zal er ook fors in onderhoud en restauratie geïnvesteerd worden. De herbestemming en restauratie worden gecombineerd met verduurzaming. Op deze manier willen we deze prachtige historische plek behouden, toekomstbestendig maken én levendigheid op het platteland houden.

Mayke Zandstra en Gijs van Rhijn

Mayke Zandstra en Gijs van Rhijn zijn een jong ondernemend koppel die invulling geven aan de plannen voor de Enne Jans Heerd. Mayke en Gijs zijn beide opgegroeid op het platteland en hebben daardoor een grote liefde voor het platteland opgebouwd. In 2013 begonnen Mayke en Gijs met de uitwerking van hun plannen vanuit de wens om een plek te creëren waar zij hun idealen en ambities tot werkelijkheid konden maken. Een plek waar ruimte is voor initiatieven en waar mensen worden geprikkeld tot ontwikkeling en creativiteit. Gijs en Mayke werken samen aan deze plannen en vullen elkaar aan met hun verschillende en aanvullende kwaliteiten en vaardigheden.

Sinds mei 2018 zijn ze samen met hun zoontjes Pieter en Abel de bewoners van de Enne Jans Heerd. Gijs is kleinkunstenaar en docent muziek en toneel. In 2011 won hij het VARA Leids Cabaret Festival met zijn eerste voorstelling Lokroep. Mayke is socioloog en werkt als adviseur en projectleider aan sociaal-ruimtelijke projecten, zoals het leefbaarheidsprogramma Elk dorp een duurzaam dak.