20 June 2019 Door: Mayke & Gijs — Leestijd: 2 minuten

'Hoe ver zijn jullie eigenlijk?'

'Hoe gaat het met jullie plannen?' of 'Hoe ver zijn jullie eigenlijk?' Die vraag krijgen we logischerwijs regelmatig, dus wat is er dan handiger dan een blog daar aan te wijden. Een tijd geleden was ik bij een presentatie van een architect over herbestemming en hij zei: 'herbestemming is geen rechte lijn, maar een slingerende weg die soms weer terug bij het begin komt om weer in een nieuwe route verder te gaan.' En zo is het ook echt. Maar dat betekent niet dat we geen grote stappen maken. 2018 stond in het teken van het haalbaarheidsonderzoek. We onderzochten de mogelijke functies, de kosten voor restauratie en herbestemming, de fondsen en subsidies, de leningen en de exploitatie. Dat alles werkten we uit in een ontwerp en businesscase waarbij de uitdaging natuurlijk is om deze rendabel te krijgen. Ook informeerden we onze buren, zochten de noodzakelijke vergunningen en procedures uit en richtten we een stichting op die de erfpachter zal worden.

2019 staat in het teken van de voorbereiding. We bespreken onze businesscase met allerlei partijen, het ontwerp werken we uit tot een definitief ontwerp, we zijn in gesprek met fondsen, subsidieverstrekkers en financiers en verkennen de mogelijkheden voor samenwerking met andere cultuurpartners en onderwijsinstellingen. Hiervoor organiseerden we bijvoorbeeld Expeditie Enne Jans Heerd op 17 mei dat ook diende als aftrap voor de voorbereiding van de plannen. In de tweede helft van 2019 vragen we de omgevingsvergunning en de wijziging op het bestemmingsplan aan bij de gemeente. Als alles loopt volgens plan, zouden we in 2020 moeten kunnen starten met de grote restauratie en herbestemming.

Tot die tijd zitten we niet stil. We hebben diverse activiteiten op de boerderij, zoals de JazzFietsTour, het Appelfeest en Gronings Vuur. De uitgemaaide paden over de wierde worden al door veel mensen gevonden en druk bewandeld. Het voorhuis wordt helemaal opnieuw geschilderd en er komen lichtdoorlatende zonnepanelen op de grote schuur. Maar het blijkt wel dat het groot project als dit niet over één nacht ijs gaat en dat dit dus flink wat tijd vraagt. Lees alles over de plannen, planning en meer in het projectplan!

Foto: Harry Cock

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: