Hoe het allemaal begon...

De Enne Jans Heerd is een monumentale boerderij op de eeuwenoude wierde Maarhuizen en een historisch baken op het Groninger Hogeland. In 2010 vertrok de laatste boer en kwam de boerderij leeg te staan. Sindsdien is eigenaar Staatsbosbeheer op zoek naar een nieuwe bestemming. In 2015 werd hiervoor een prijsvraag uitgeschreven, maar de inzendingen bleken stuk voor stuk niet voldoende solide en toekomstbestendig. Staatsbosbeheer was op zoek naar een invulling waar ruimte is voor ontwikkeling van de historische en landschappelijke waarden van de wierde, waarbij deze prachtige boerderij nog een maatschappelijk doel kan vinden.

Om een nieuwe toekomst te creëren voor de Enne Jans Heerd is een uniek samenwerkingsverband gevormd, bestaande uit Staatsbosbeheer, Rizoem, Onix NL, LAOS Landschapsarchitecten en Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra en wordt de Stichting Enne Jans Heerd opgericht. Na een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek naar programma, ontwerpmogelijkheden, bouwkosten, financiering en exploitatie krijgt het project in 2018 een go en wordt gestart met de voorbereidingen.

Het plan

Met al zijn schoonheid en geschiedenis is de Enne Jans Heerd een plek die het verdient om gedeeld te worden met het publiek. Alle activiteiten zijn daar direct of indirect op gericht. De Enne Jans Heerd wordt een belevingsplek. Een plek waar je kort of langer kan verblijven en kan genieten van natuur en cultuur. Een plek die inspireert, die prikkelt, waar iets te ontdekken valt, waar het leuk is, waar je kunt ronddwalen en kunt opladen. Natuur en cultuur zijn de centrale pijlers van de activiteiten die hier plaatsvinden.

Op een traditioneel boerenerf wordt gewoond, gewerkt en ontspannen. Op de Enne Jans Heerd ontwikkelen we een nieuw boerenerf dat past bij de behoeftes en uitdagingen van deze tijd. De unieke kwaliteiten van deze plek worden gecombineerd met een aanbod van cultuur en recreatie. De Enne Jans Heerd biedt hiervoor een combinatie van functies:

  • Activiteiten en workshops op het gebied van cultuur en natuur: activiteiten, evenementen en voorstellingen en één- tot meerdaagse workshops op het gebied van cultuur- en natuur(educatie)
  • Ruimte voor onderwijs en trainingen: maken, studeren en werken in een inspirerende omgeving omringd door natuur
  • Wandelen, spelen, dwalen en luieren op en rondom de wierde: de unieke kwaliteiten van de wierde gecombineerd met de omliggende wandelpaden, speelnatuur, dierenweide en pluktuin
  • Koffie-en theehuis: bijzondere thee- en koffiesoorten en biologische streekproducten in een gezellige authentieke sfeer
  • Bijzonder overnachten


Om een nieuwe toekomst te creëren voor de Enne Jans Heerd is een uniek samenwerkingsverband gevormd, bestaande uit Gijs van Rhijn en Mayke Zandstra, Staatsbosbeheer, Rizoem, Onix NL en LAOS Landschapsarchitecten. Ook is de Stichting Enne Jans Heerd opgericht. Staatsbosbeheer is eigenaar van het monument, Stichting Enne Jans Heerd wordt erfpachter voor de komende 30 jaar en Mayke en Gijs geven invulling aan de programmering en exploitatie. Voor het ontwerp van het gebouw en de omliggende wierde en ondersteuning bij het plan zijn Onix NL, Laos Landschapsarchitecten en Rizoem betrokken.

Om deze nieuwe functies te huisvesten zal de bestaande boerderij naast een grondige restauratie ook een transformatie moeten ondergaan. Naast de herbestemming zal er ook fors in onderhoud en restauratie geïnvesteerd worden. De herbestemming en restauratie worden gecombineerd met verduurzaming. Op deze manier willen we deze prachtige historische plek behouden, toekomstbestendig maken én zorgen voor levendigheid op het platteland.

Mayke Zandstra en Gijs van Rhijn

Mayke Zandstra en Gijs van Rhijn zijn een jong enthousiast koppel die invulling geven aan de plannen voor de Enne Jans Heerd. Mayke en Gijs zijn beide opgegroeid op het platteland en hebben daardoor een grote liefde voor het platteland opgebouwd. In 2013 begonnen Mayke en Gijs met de uitwerking van hun plannen vanuit de wens om een plek te creëren waar zij hun idealen en ambities tot werkelijkheid konden maken. Een plek waar ruimte is voor initiatieven en waar mensen worden geprikkeld tot ontwikkeling en creativiteit. Gijs en Mayke werken samen aan deze plannen en vullen elkaar aan met hun verschillende en aanvullende kwaliteiten en vaardigheden.

Sinds mei 2018 zijn ze samen met hun zoontjes Pieter en Abel de bewoners van de Enne Jans Heerd. Gijs is kleinkunstenaar en docent muziek en toneel. In 2011 won hij het VARA Leids Cabaret Festival met zijn eerste voorstelling Lokroep. Mayke is socioloog en werkt als adviseur en projectleider aan sociaal-ruimtelijke projecten, zoals dorpsvernieuwing in het dorp Woltersum.

Stichting Enne Jans Heerd

In 2019 is de Stichting Enne Jans Heerd opgericht. Deze stichting heeft als doel het behouden, beheren en ontwikkelen van de Enne Jans Heerd. De stichting zal uiteindelijk de erfpachter worden en daarnaast richten we een onderneming op voor de exploitatie van de boerderij.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Joost Renzenbrink - voorzitter

Mayke Zandstra - secretaris

Leo Hellinga - penningmeester

Daarnaast hebben we een Raad van Advies, bestaande uit de volgende mensen:

Evert Bisschop Boele - lector Prins Claus Conservatorium

Nicolaas Geenen - uitbater kerk Klein Wetsinge en Theeschenkerij Domies Toen

Harm Post - professioneel toezichthouder/commissaris

Robert Kuiper - gebiedsontwikkelaar bij Rizoem

Rinus Michels - voormalig burgemeester gemeente Winsum

Ariën Nielsen - notaris bij Notaris Nielsen

Willemijn Simon van Leeuwen - directeur Geofort

Lily Lanser - Fondsenwerver, zakelijk leider en projectleider in culturele sector

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: